Raspored
RASPORED DOGAĐAJA PO SATIMA
Detaljan raspored programa

Klikom na jedan od sledećih linkova možete pristupiti video događajima klasifikovanim po vremenu u kojima se prikazuju.

Treći dan
Subota, 23. oktobar
08.15 - 09.00
Patologije KJ
IKVBV
09.30 - 10.45
Spontana disekcija koronarnih arterija
UKS, KC Niš i IKVBV
11.00 - 11.45
Od sestara i tehničara sa ljubavlju
RG sestre i tehničari
13.15 - 13.30
Da rešimo zajedno slučaj
KC NIš
14.15 - 15.00
Angio sala – prikazi slučajeva
RG za interventnu kardiologiju
15.30 - 16.45
PCI glavnog stable kroz interesantne slučajeve
IKVBV
17.00 - 17.15
Pauza
17.15 - 18.30
Mladi elektrofiziolozi – prikazi slučajeva
IKVB Dedinje, KCS I IKVBV
Pacific
Pacific sala

Link ka snimcima događaja iz Pacific sale.

Atlantic
Atlantic sala

Link ka snimcima događaja iz Atlantic sale.

Mediteran
Mediteran-Adriatic

Link ka snimcima događaja iz Mediteran-Adriatic sale.

Exhibition
Exhibition hall

Link ka snimcima događaja iz Exhibition sale.