Raspored
RASPORED DOGAĐAJA PO SATIMA
Detaljan raspored programa

Klikom na jedan od sledećih linkova možete pristupiti video događajima klasifikovanim po vremenu u kojima se prikazuju.

Prvi dan
Četvrtak, 21. oktobar
Drugi dan
Petak, 22. oktobar
Treći dan
Subota, 23. oktobar
12.00 - 12.45
KV imaging: Magnetna rezonanca srca
UKCS
13.00 - 13.45
Infektivni endokarditis
UKS
14.00 - 14.15
Pauza
14.15 - 15.00
Izazovi u valvularnim manama
UKCS
15.15 - 15.30
Pauza
15.30 - 16.15
Valvularne bolesti srca: Aortna i mitralna mana
RG za KV imidžing i RG za valvularne mane UKS
16.30 - 16.45
Pauza
17.00 - 18.15
Valvularne bolesti srca: prikazi slučajeva
RG za KV imidžing i RG za valvularne mane UKS
08.15 - 09.00
Teme i dileme u revaskularizaciji miokarda
IKVB Dedinje
09.15 - 09.30
Pauza
09.30 - 10.45
Kardiološke implikacije kardiohirurških inovacija
Zajednička sesija UKS, UKCS, IKVBD i IKVBV
11.00 - 11.30
Bayer simpoyijum Jodna kontrastna sredstva u interventnoj kardiologiji
13.00 - 13.15
ADOC simpozijum U dobrom ritmu Flekanid u savremenom lečenju srčanih aritmija
13.45 - 14.00
Boehringer simpozijum Dabigatran u praksi kliničkog kardiologa
14.30 - 15.15
Servier Simpozijum Fiksnom kombinacijom do ciljnih vrednosti LDL holesterola
15.30 - 16.45
Nove preporuke iz perspektive urgentne kardiologije
RG za akutna stanja u kardiologiji UKS
17.00 - 17.15
Pauza
17.15 - 18.30
Posebna stanja u hipertenziji
UKS i prijatelji
18.45 - 19.00
Pauza
19.00 - 19.45
Krvarenje kod lečenja plućne embolije
Zajednička sesija UHTS i UKS
08.15 - 09.00
Napredne eho tehnike u srčanoj slabosti
Zajednička sesija UKS i ECHOS
09.30 - 10.45
Interesantni slučajevi iz kliničke praske
KBC Zemun
11.00 - 11.45
Boehringer simpozijum SGLT2 inhibitori u rukama kardiologa
13.00 - 13.15
Astra Zeneca simpozijum BRILIQUE®- zlatni standard dapt kod pacijenata sa IM
14.00 - 14.30
Takeda simpozijum Fabrijeva bolest
15.00 - 15.15
Pfizer simpozijum
15.30 - 16.45
Glavne smernice za lečenja valvularnih mana
Zajednička sesija IKVB Dedinje i UKCS
17.00 - 17.15
Pauza
17.15 - 18.30
Hipertenzija 2021
Zajednička sesija UKS i UHS
Pacific
Pacific sala

Link ka snimcima događaja iz Pacific sale.

Exhibition
Exhibition hall

Link ka snimcima događaja iz Exhibition sale.

Mediteran
Mediteran-Adriatic

Link ka snimcima događaja iz Mediteran-Adriatic sale.

Club
Club lounge

Link ka snimcima događaja iz Club lounge-a.